Vores ydelser

The Central handler om at forbinde mennesker – og om at skabe mening og synlighed i et medielandskab under konstant forandring.

Hos os smelter kommunikationsrådgivning sammen med målrettet strategi- og forretningsudvikling, resultatorienteret eksekvering og målbar effekt.

Vi tager altid afsæt i et nysgerrigt og kritisk blik på kundens virkelighed, og vi arbejder analytisk med at skabe det bedste fundament for vores arbejde.

Vores værktøjskasse omfatter bl.a. markedsanalyser, medie- og interessentanalyser, stakeholder-interviews og digitale analyseværktøjer.

Hvad vil I gerne opnå?

Vi identificerer jeres handlemuligheder for en stærkere position, og vi sikrer, at der er opstillet klare mål og planer for, hvordan vi sammen når jeres mål. På den baggrund bygger vi en operativ kommunikationsstrategi, som kan eksekveres målrettet og effektivt.

Vi arbejder med gennemprøvede strategimodeller og effektive værktøjer til at opbygge præcis den identitet, sproglige tone, grundfortælling og strategi, der bringer jer videre.

Strategi uden handling er kedeligt. Handling uden strategi er farligt.

Med afsæt i de strategier, vi har lagt sammen, sikrer vi en stærk og håndholdt PR-eksekvering. Uanset om målet er at sætte en offensiv dagsorden eller at navigere i en dagsorden, der er sat af andre. Og uanset om sagen er akut, eller om vi arbejder med det lange seje træk.

Vi bistår med at opbygge den konkrete PR-pipeline til alle medietyper, vi producerer præcist og æggende indhold på skrift, video og lyd.

Vi arbejder systematisk med at analysere og optimere jeres digitale tilstedeværelse, så I mest effektivt og troværdigt får jeres interessenter i tale.

Vores værktøjskasse omfatter dyb viden om analyse af digital trafik og produktion af det rigtige indhold til forskellige online-platforme.

Vi kan både udvikle og drifte jeres website og sociale medier – og vi kan sørge for, at I får optimal eksponering på søgemaskiner og andre kanaler.

Ord, billeder, lyd, design, grafik – formaterne er mange.

Vi arbejder professionelt med dem alle, så både hovedbudskab og detalje er på plads. Det gælder uanset om opgaven er en kampagne-film, en virksomheds-film, eller om det er jeres visuelle identitet, der skal udvikles og udfoldes på et website.

At smede præcise, mundrette budskaber og at udtale sig – til pressen, til mødet, til chefen, til de ansatte, til kunderne – er ikke nødvendigvis noget, man ER god til, men det er noget, man kan BLIVE god til.

Retorisk performance handler om kreativitet og struktur. Det handler om at kende virkemidlerne, undgå faldgruberne og træne sig til overskud og gennemslagskraft.

Vi har lang erfaring i budskabsudvikling og medietræning baseret på de konkrete cases fra jeres egen virkelighed. Vi gennemfører træningsforløb både individuelt og i mindre grupper